Loader

Kameninovy koberec | TOP SK s.r.o.

0949 216 677

topsk@kameninovykoberec.sk 

KAMENNÝ KOBEREC

 • prvotriedna povrchová úprava betónu

 • renovácia starých betónových plôch

 • jednoliaty a celistvý povrch bez škár

 • mrazuvzdorný, vodopriepustný, protišmykový

 • kamenný koberec za najlepšie ceny

Kameninový koberec vrátane pokládky a penetrácie za bezkonkurenčne najnižšie ceny !

( Uvedená cena je za materiál. )

Návod na použitie

Každá technológia má svoj špecifický postup, ktorý je potrebné dodržať pre dosiahnutie deklarovaných vlastností. V skratke Vám preto ponúkame postup, ktorý sa používa pri realizácií kamenného koberca.

PRÍPRAVA PODKLADU

PENETROVANIE:

Penetrovanie epoxidovou penetráciou pod kamenný koberec je veľmi dôležité. Nikdy neviete, ako savý je podkladový betón pod kamenným kobercom a koľko živice z kamenného koberca "vypije". Penetrovaním sa naviac podklad spevní a uzavrie proti následnému opotrebeniu vplyvom poveternostných vplyvov (už nikdy sa cez stuhnutú epoxidovú penetráciu do neho nedostane voda).

Nikdy nevyrovnávajte podkladový betón žiadnou medzivrstvou (lepidlom, stierkou atd ... ) prípadné nerovnosti vyrovnajte vrstvou buď plastbetónom alebo kamenným kobercom. Nikdy neaplikujte na lepidlo! - Je pod koberec príliš mäkké.

Používajte penetrácie DUPOX 2010 na mokrý podklad v pomere zložka A (100 váhových dielov), zložka B (57 váhových dielov ). DUPOX 2011 na suchý podklad zložku A (100 váhových dielov) a zložku B (50 váhových dielov). Dôkladne premiešajte miešadlom len také množstvo, ktoré ste schopní spracovať cca do 30 minút. Následne odporúčame do živej penetrácie posyp kremičitým pieskom pre ešte lepšiu vaznú prilnavost.

Penetráciu je nutné aplikovať na čistý povrch, bez machu, bez prachu (dôkladne vysatý).

Penetrovaný povrch je nutné pred aplikáciou kamenného koberca nechať zaschnúť cca 24 hodín (závisí od teploty vzduchu v prípade použitia rýchlej penetrácie po cca 3 hodinách), až nebude lepiť, poprípade je možné aplikovať kamenný koberec na čerstvo nanesenú penetráciu.

Kamenný koberec je dôležité aplikovať na penetrovaný povrch najneskôr do 72 hodín po aplikácii penetrácie.

SPOTREBA MATERIÁLU:

Na samotnú realizáciu kamenného koberca používame vysokopevnostnú dvojzložkovú epoxidovú živicu DUPOX 2020 alebo DUPOX 2021 číru epoxidovú živicu zo zvýšenou UV stabilitou. Pri použití mokrého kameniva v pomere (100:57 hmotnostných dielov) a pri použití suchého kameniva v pomere (100:60 hmotnostných dielov). Samotná spotreba na 1m2 (jedna sada o hrúbke koberca cca 15mm) je orientačná, nakoľko množstvo spotrebovaného materiálu stúpa v prípade nerovností v podklade.

Pri množstve 21kg kameniva použijeme 0,720g zložky A-EPOXIDOVÁ ŽIVICA a 0,430g zložky B TUŽIDLO.

Z daného množstva materiálu na rovnej ploche o hrúbke koberca cca 1,5cm je výdatnost cca 1m2 pri aplikácii zvislých plôch je treba počítať so zvýšenou spotrebou materiálu o jednu tretinu.

Odporúčaná hrúbka kamenného koberca pri aplikácii:

 1. Frakcia kameniva 0,7-1,8mm odporúčaná minimálna hrúbka kamenného koberca 0,4 cm
 2. Frakcia kameniva 2-4mm odporúčaná minimálna hrúbka kamenného koberca 0,8 cm
 3. Frakcia kameniva 3-5 a 4-7mm odporúčaná minimálna hrúbka kamenného koberca 10mm
 4. Frakcia kameniva 4-8mm odporúčaná minimálna hrúbka kamenného koberca 1,3 cm

V prípade menšej vrstvy sa stráca pevnosť a nemôžeme poskytnúť záruku z dôvodu nedodržania technologického postupu stanoveného dodávateľom. Od hrúbky 2,5 cm je kamenný koberec samonosnou vrstvou pre ľahko zaťažené plochy, teda možno kamennú hmotu aplikovať do rôznych foriem a rámov a vytvoriť z nej obkladové dosky na steny, plotové dielce a podobne.

 1. Epoxidovú živicu skladujte v uzavretých obaloch pri teplote 8-25 stupňov C.
 2. Aplikáciu kamenného koberca vykonávajte pri teplotách od 5 do 25 stupňov C.
 3. Pri aplikácii aj po nej, pokiaľ prestane byť živica lepivá nesmie pršať, dažďová voda by narušila chemickú reakciu v spojive. Pozor tiež na večernú rosu!
 4. Pri aplikácii miešajte toľko vriec, koľko dokážete spracovat do cca 30-40min! Doba spracovateľnosti je cca 45 minút!
 5. Po 60 minútach sa nedá už do položeného koberca zasahovať, aj keď sa môže zdať, že s kamennou hmotou možno ešte pracovať!

DOBA VYTVRDNUTIA:

 1. Pochôdzny po 24-48 hod. (závisí na teplote vzduchu)
 2. Plne zaťažiteľný po 7-14 dňoch (závisí od teploty vzduchu)
 3. Živicu - zložky A a B merajte NA VÁHOVÉ DIELY, NIE OBJEMOVÉ !!!!

Pred aplikáciou musí byť podklad súdržný, čistý bez prachu, (umytý tlakovou vodou, suchý, bez mastnoty). O vhodnosti použitia penetrácie na vašu aplikáciu nás kontaktujte na zákaznícky a technický servis tel. +421 949 21 66 77. Podklad je nutné penetrovať iba epoxidovou penetráciou Dupox 2010 alebo DUPOX 2011 !!

Disperzné penetrácie na vodnej báze ako napr. EPOSTIL 200V nie sú pod kamenný koberec vhodné !!!

Nový podkladový betón musí byť vyzretý min. 28 dní

Ak v dôsledku skladovania alebo prepravy za nízkych teplôt zložka A zbelie, stuhne, alebo skryštalizuje (nebude to číra tekutina), možno tento stav ľahko napraviť tým, že postavíte nádobu so zložkou A do vodného kúpeľa. Nádobu niečím podložíte, aby na ňu nešiel priamy žiar a budete zahrievať cca na 70 stupňov Celzia, pokiaľ živica nezostane priehľadná a tekutá. Pred aplikáciou ju nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

© 2021 KAMENINOVÝ KOBEREC | TOP SK s.r.o. - prvotriedna úprava betónových povrchov

TOPlistwww.niw.sk