Loader

Kameninovy koberec | TOP SK s.r.o.

0949 216 677

topsk@kameninovykoberec.sk 

SANAČNÉ HYDROIZOLÁCIE
 • rýchla a spoľahlivá realizácia

 • pre opravy hydroizolácií aj novostavby

 • ekologický systém bez rozpúšťadiel

 • odolné voči tlakovej vode a síranom

Sanačné hydroizolácie

INJEKTÁŽ MURIVA PROTI VZLÍNAJÚCEJ VLHKOSTI

Výhody:

 • Nepoškodzuje murivo,bez zásahu do fasády
 • Vysoká účinnost,obsah účinnej látky 80%
 • Účinnosť do 95% zavlhčenia muriva
 • Vhodný pre použitie pre tehlové,kamenné a zmiešané murivo
 • Vhodné pre murivo z nepálenej hliny
 • Bez obsahu rozpúšťadiel
 • Aplikácia je možná z interiéru alebo exteriéru
 • Rýchla a jednoduchá realizácia

Princíp injektáže:

Injektáž sa realizuje pomocou hydrofóbneho prostriedku Kiesol C. Jedná sa o sanáciu vlhkého muriva proti kapilárne vzlínajúcej vode systémom otvorov infúznej clony. Kiesol C je injektážny krém na báze silan-siloxanov,tixotropný, jeho aktívna zložka preniká do muriva a hydrofobizuje kapiláry. Injektážny krém je možné použiť až do 95% navlhčenia muriva. Injektážny krém sa skladá z dvoch zložiek olej-účinná látka 80% a voda 20%,obsah emulgáto-rov vytvára krémovú konzistenciu, ktorá zabezpečuje účiinnú aplikáciu.

VONKAJŠÍ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM REMMERS

Hydroizolačný systém pre sanáciu starých stavieb a pre novostavby. Používa sa na všetky minerálne podklady. Systém je použiteľný aj na staré bituménové hydroizolácie.

Výhody systému:

 • Použitie pre opravy hydroizolácií aj novostavby
 • Hydroizolačný systém je možné realizovať aj na mokré povrchy
 • Rýchla a spoľahlivá realizácia
 • Ekologický systém – bez rozpúšťadiel
 • Aj proti tlakovej vode
 • Aplikovateľný aj na podklady so zvyškami asfaltu
 • Odolný voči síranom
 • Vynikajúce spojenie jednotlivých vrstiev

PRÍPRAVA A VYROVNANIE PODKLADU:

KIESOL standart

tekutý kombinovaný roztok na báze kyseliny kremičitej,penetrácia a hĺbková mineralizácia pod izolačné stierky,zamedzuje pohyb solí v murive,zlepšuje pevnosť a prídržnosť povrchu

SULFATEXSCHLAME

minerálna izolačná stierka,extrémne odolná voči síranom,aj proti tlakovej vode,paropriepustná,sanácia soklu,adhézny mostík

DICHTSPACHTEL

izolačný tmel,vodotesné úpravy poškodených miest,špárovacia a plošná stierka,rýhletvrdnúci,odolný voči síranom,paropriepustný

HYDROIZOLÁCIA:

PROFI BAUDICHT 1K

jednozložková bituménová izolačná stierka,plnená pryžovým granulátom, atest na radon

PROFI BAUDICHT 2K

dvojzložková bituménová izolačná stierka,plnená pryžovým granulátom, bez rozpúšťadiel, do hĺbky 3m pod terénom,prekleňuje trhliny

MULTI BAUDICHT 2K

hybridná minerálna izolačná stierka s vlastnosťami asfaltovej stierky ,pružná,UV stabilná,použitie na betón,kovy,plasty,asfaltové povrchy,minerálne povrchy ,pochôdzna po 4 h

ECO 1K

asfaltová izolačná stierka plnená polystyrénom , trvale pružná,odolná voći riasam a soliam

ECO 2K

dvojzložková asfaltová izolačná stierka plnená styroporom ,modifikovaná plastom, prekleňujúca trhliny

VNÚTORNÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM REMMERS

Systém pre realizáciu dodatočnej hydroizolácie zo strany interéru, bez zásahu z vonkajšej strany stavby.Používa sa ak utesnenie z vonkajšej strany nie je možné alebo je finančne náročné.

Výhody systému:

 • Rýchla a spoľahlivá realizácia
 • Realizácia bez zásahu do fasády domu a spevnených plôch okolo domu
 • Ekologický systém – bez rozpúšťadiel
 • Odolný aj voči tlakovej vode a síranom
 • Vynikajúce spojenie jednotlivých vrstiev

PRÍPRAVA A VYROVNANIE PODKLADU:

KIESOL standart

tekutý kombinovaný roztok na báze kyseliny kremičitej,penetrácia a hĺbková mineralizácia pod izolačné stierky,zamedzuje pohyb solí v murive,zlepšuje pevnosť a prídržnosť povrchu

SULFATEXSCHLAME

minerálna izolačná stierka,extrémne odolná voči síranom,aj proti tlakovej vode,paropriepustná,sanácia soklu,adhézny mostík, dodatotačná hydroizolácia zasolených povrchov

DICHTSPACHTEL

izolačný tmel,vodotesné úpravy poškodených miest,špárovacia a plošná stierka,rýhletvrdnúci,odolný voči síranom,paropriepustný

HYDROIZOLÁCIA:

SULFATEXSCHLAME

minerálna izolačná stierka,extrémne odolná voči síranom,aj proti tlakovej vode,paropriepustná, dodatotačná hydroizolácia zasolených povrchov

MULTI BAUDICHT 2K

hybridná minerálna izolačná stierka s vlastnosťami asfaltovej stierky, pružná, UV stabilná, použitie na betón, kovy, plasty, asfaltové povrchy, minerálne povrchy ,pochôdzna po 4 h, hydroizolácia podláh

HYDROIZOLAČNÁ STIERKA MULTI BAUDICHT 2K

Hybridná hydroizolačná stierka na báze cementu modifikovaná plastom,minerálna stierka s vlastnosťami asfaltovej stierky. Použiteľná do hĺbky 9m pod terénom.

Výhody MULTI BAUDICHT 2K:

 • Prekleňuje trhliny > 2mm
 • Dalšie vrstvy realizovateľné po cca 4h
 • Vytvrdzuje za cca 18 h
 • UV stabilná
 • Odolná aj voči tlakovej vode a síranom
 • Odolná voči negatívnemu tlaku vody
 • Napojiteľná na vodostavebný betón
 • Aplikovateľná na staré asfaltové pásy
 • Atest na radon
 • Pretierateľná

Použitie:

 • Hydroizolácia stavieb pod úrovňou terénu
 • Vodorovná hydroizolácia pod murivo
 • Hydroizolácia podláh
 • Hydroizolácia stien
 • Hydroizolácia sokla
 • Hydroizolácia striech
 • Hydroizolácia balkónov a terás
 • Hydroizolácia pod obklady a dlažby

© 2024 KAMENINOVÝ KOBEREC | TOP SK s.r.o. - prvotriedna úprava betónových povrchov

TOPlistwww.niw.sk